Rezultati na koje smo ponosni

U okviru projekta „Svet je sazdan od različitosti“, uvedena su tri asistenta za podršku u obrazovanju Roma, u redovnu nastavu srpskog jezika i matematike u I i II razred O.Š. Despot Stefan Lazarević. Jednog od asistenata finansira Gradska Opština Zvezdara.

Deca koja imaju podršku asistenta, prema rečima učiteljica imaju znatno bolja školska postignuća u odnosu na prethodni period, mnogo su elokventnija i pokazuju veću zainteresovanost na časovima.

Asistenti su ostvarili punu saradnju sa učiteljima, koji su ubeđeni da ovakva vrsta podrške može puno da doprinese uspehu i dece i učitelja;

Roditelji romske dece koja pohađaju OŠ Despot Stefan Lazarević, češće dolaze u školu u cilju informisanja o napretku svoje dece

Deo stručnog i upravnog kadra škole Despot Stefan Lazarević (21), kao i 25 članova upravnog i vaspitačkog kadra Predškolske Ustanove Zvezdara,zajedno sa asistentima, prošao je dva trodnevna treninga „ Ni crno ni belo„, za izgradnju senzibiliteta, za rad sa decom i porodicama manjinskih marginalizovanih grupa.

Započeto kreiranje modela za izražavanje nacionalnog identiteta u okviru obrazovne institucije, kroz časove o romskoj kulturi, pričanje romskih legendi i radionice o ljudskim i manjinskim pravima. u saradnji sa nastavnim kadrom škole.

U objekte PU Zvezdara do februara 2008. godine uključeno je 39 romske dece u 7 predškolskih grupa. Vaspitači i deca u ovim grupama imali su i podršku asistenata. U grupe su uključena i deca koja su prerasla upis u PPP odnosno u I razred Osnovne škole.

Sva romska dece uključena u PPP su se upisala u I razred osnovne škole na teritoriji GO Zvezdara.

U rad organizacije uključena jedna korisnica čime je povećana transparentnost organizacije kao i poverenje koje korisnici imaju u organizaciju.

Obučeno 7 vršnjačkih edukatora za prevenciju bolesti zavisnosti i prevenciju PPI sa posebnim osvrtom na HIV/AIDS, u saradnji sa Crvenim krstom Novi Beograd.

Održano168 radionica na temu prevencije bolesti zavisnosti, prevencije PPI sa posebnim osvrtom na HIV/AIDS u ŠOO Braća Stamenković

Održane radionice na temu zaštite zdravlja sa oko 120 roditelja romske dece

Do septembra 2009. godine u predškolske grupe u PU Zvezdara , uključili smo 60 romske dece

Realizacijom inovativnih programa u oblasti podrške obrazovanju romske dece, ostvarujemo izuzetnu saradnju sa Osnovnom školom Despot Stefan Lazarević, ŠOO „Braća Stamenković, PU Zvezdara i Gradskom opštinom Zvezdara.

Strateškim planom razvoja opštine Zvezdara predviđena je izrada Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u 2010.godini

U maju i decembru 2009.godine na Filozofskom Fakultetu u Beogradu, za oko 100 studenata psihologije, održano je predavanje o romskojh kulturi i tradiciji. Kao i o izazovima sa kojima se projektni tim susreće u implementaciji projekata.