Programi

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Problemi koje kroz projekte pokušavamo da rešimo:
• Romi nisu uključeni u obrazovni sistem i rano ga napuštaju
• Romi ne dobijaju kvalitetno obrazovanje
• Romi su izloženi diskriminaciji i segregaciji
• Romi nemaju uslova da izražavaju i neguju svoj etnički identitet
• Romska deca nemaju adekvatnu podršku u porodici

Vesti o ovom projektu…

inkluzivno-obrazovanje

ZDRAVLJE ROMA

zdravlje-roma

Problemi koje pokušavamo da rešimo kroz projekte:
• Nedostatak validnih podataka o stanju Roma u oblasti zdravlja
• Nedovoljna i nepravilna informisanost romske dece i mladih , što za direktnu posledicu ima da romska deca i mladi ne posećuju lekara u slučaju da im je potreban samo savet, a da sa svojim roditeljima o tome ni ne razgovaraju
• Romska porodica/roditelji u većini slučajeva nije dovoljna informisana o prevenciji i zaštiti zdravlja, pa se najčešće lekaru obrate kada je već vreme za hospitalizaciju. Takođe, u velikom broju romskih porodica postoje sveprisutni tabui, naročito kada su u pitanju ženska deca i seksualnost
• Nedostatak romskih trenera u svim oblastima, pa tako i u oblasti vršnjačke edukacije

Svi projekti realizovani uz podršku Open Society Institut (OSI), iz New Yorka

Vesti o ovom projektu…

MLADI

Projekat se realizuje uz podršku Evropske Komisije, programa “Youth in action”

Vesti o ovom projektu…

mladi