pripremni-predskolski-program

Projekat realizovan uz podršku Romskog Edukativnog Fonda (Roma Education Fund), iz Budimpešte i GO Zvezdara

Ciljevi projekta:

• Povećati dostupnost Obaveznog pripremnog predškolskog programa, romskoj deci sa teritorije GO Zvezdara
• Obezbeđivanje boljih postignuća romske dece na testiranju za upis u I razred Osnovne škole
• Senzitivizacija dela vaspitačkog i rukuvodećeg kadra Predškolske ustanove „Zvezdara“ za rad sa decom i roditeljima pripadnicima marginalizovanih grupa

Aktivnosti:
• Uključivanje romske dece uzrasta 5.5 – 7 godina u obavezni PPP u okviru objekata Predškolske ustanove Zvezdara
• Uključivanje asistenata u predškolske grupe
• Senzitvizacija upravnog i vaspitačkog kadra kroz trening „Ni crno ni belo„

© 2016 maliprinc.org.rs | Powered by
Pratite nas: