korak-po-korak-do-zdravlja

Ciljevi projekta:

• Povećanje nivoa znanja romske dece i mladih o zdravlju kao jedne od najranjivijih grupa
• Detaljno informisanje i širenje vidika o zdravlju i prevenciji kroz radionice i distribuciju priručnika

Aktivnosti projekta:

• Edukativne radionice za decu polaznike škole ‚‚Braća Stamenković
• Štampanje priručnika “ Korak po korak do zdravlja”

© 2016 maliprinc.org.rs | Powered by
Pratite nas: