za_pocetnu_web

Projekat se od Aprila 2013 realizuje u partnerstvu  sa organizacijom SAVE THE CHILDREN IN NORTH WEST BALKANS. Opšti cilj projekta je stvaranje održivog modela koji će sprečiti osipanje romske dece iz obrazovnog sistema. Kroz projekat je do sada 120 romske dece imalo  podršku u savladavanju školskog gradiva, na radionicama koje se održavaju 4 puta nedeljno u OŠ Despot…

stalno-otvoren-poziv-za-prijem-volontera

OTVOREN POZIV ZA PRIJEM VOLONTERA/KI Dečiji centar Mali Princ” Dečiji centar Mali Princ” Dragi studenti/studentkinje, “Dečiji centar Mali Princ”, raspisuje konkurs za prijem novih volontera/ki za učešće u realizaciji programa “Nauči me da bih razumeo/la”. Vaše volontersko angažovanje bi podrazumevalo angažovanje 1-2 nedeljno, učešće u pripremi i timskoj realizaciju radionica sa decom romske nacionalnosti i…

skoligrica-mali-princ

Projekat realizovan uz podršku Open society Institut (OSI) Budimpešta i Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu. Ciljevi projekta: • Pripremiti romsku decu uzrasta 5,5 – 7 godina, za polazak u školu, kroz radionice (dramska, likovna i muzička) • Upoznati romsku decu sa pozorištem Aktivnosti: • Održavanje radionica (dramska, likovna i muzička) sa 45 romske dece u…

pripremni-predskolski-program

Projekat realizovan uz podršku Romskog Edukativnog Fonda (Roma Education Fund), iz Budimpešte i GO Zvezdara Ciljevi projekta: • Povećati dostupnost Obaveznog pripremnog predškolskog programa, romskoj deci sa teritorije GO Zvezdara • Obezbeđivanje boljih postignuća romske dece na testiranju za upis u I razred Osnovne škole • Senzitivizacija dela vaspitačkog i rukuvodećeg kadra Predškolske ustanove „Zvezdara“…

svet-je-sazdan-od-razlicitosti

Projekat realizovan kroz Romski balkanski program, koji je finansirala međunarodna organizacija OXFAM NOVIB, a programom u Srbiji koordinira NVO Građanske Inicijative Cilj projekta: Doprinos kreiranju modela za stvaranje klime u obrazovnoj instituciji, u kojoj će sva deca imati jednake šanse, osećati se sigurno i prihvaćeno, i u kojoj će se stvoriti uslovi da se na…

© 2016 maliprinc.org.rs | Powered by
Pratite nas: