za_pocetnu_web

Projekat se od Aprila 2013 realizuje u partnerstvu  sa organizacijom SAVE THE CHILDREN IN NORTH WEST BALKANSOpšti cilj projekta je stvaranje održivog modela koji će sprečiti osipanje romske dece iz obrazovnog sistema.

Kroz projekat je do sada 120 romske dece imalo  podršku u savladavanju školskog gradiva, na radionicama koje se održavaju 4 puta nedeljno u OŠ Despot Stefan Lazarević. Od novembra 2015. radionice se dva puta nedeljno održavaju i u OŠ Pavle Savić, uz podršku Gradske opštine Zvezdara.  Radionice se realizuju u saradnji sa učiteljima/cama i nastavnicima/ama škola. Sa roditeljima se komunicira redovno, kroz redovne posete porodicama u naselju, kao i prilikom njjihovih dolazaka u školu. U okviru projekta za školsku 204/15, kupljene su knjige za 60 osnovaca.

marija_sa_decom_na_radionici_za_web

Od 2015 započeta je aktivnost  podrške deci u učenju, u porodici. Naime, u okviru ove aktivnosti radioničari odlaze u romsko naselje u porodicu i pomažu deci u učenju i izradi domaćih zadataka, a uslov je da jedan od roditelja prisustvuje času i aktivno učestvuje, u okviru svojih mogućnosti. Ova aktivnost ima za cilj da osnaži i motiviše roditelje da postanu aktivni učesnici u obrazovanju svoje dece.  U 2015 godine, ovakvu vrstu podrške imalo je 5 porodica, a u 2016 godini podršku ima 10 porodica.

U decembru 2015 snimiljen je film koji donosi priče dece i porodica koje su uključene u projekat:    https://www.youtube.com/watch?v=tc_0gwlLBMQ

kucne_posete_za_web

20. Novembra , na Svetski dan deteta , 2013 godine, u školi Despot Stefan Lazarević organizovan je kviz znanja.

kviz_1 kviz_2_za_web

 

 

 

 

 

 

 

dekupaz_web3

U februaru 2014 godine, u partnerstvu sa našim partnerima Save the children, Osnovnom školom ‚‚Despot Stefan Lazarević i kompanijom Glaxosmithklineorganizovana je „dekupaž radionica’’ za decu.

 

 

 

Kompanija Glaxosmithkline je organizovala aukciju ukrašenih predmeta i zaređeni novac, dala organiziaciji. Ovim novcem realizovana je pozorišna predstava  ’’Riba i Prsten’’, koja je imala premijeru u decembru 2014 godine.

predstava_1

predstava_2 predstava_3

 

 

© 2016 maliprinc.org.rs | Powered by
Pratite nas: