svet-je-sazdan-od-razlicitosti

Projekat realizovan kroz Romski balkanski program, koji je finansirala međunarodna organizacija OXFAM NOVIB, a programom u Srbiji koordinira NVO Građanske Inicijative

Cilj projekta:

Doprinos kreiranju modela za stvaranje klime u obrazovnoj instituciji,

u kojoj će sva deca imati jednake šanse, osećati se sigurno i prihvaćeno, i u kojoj će se stvoriti uslovi da se na različitosti gledati kao na nešto što obogaćuje, a ne ugrožava.

Ciljevi projekta:

• Obezbeđivanje boljih postignuća i kvalitetnije integracije romskih učenika I i II razreda u Osnovnoj školi Despot Stefan Lazarević u Mirjevu, kroz uvođenje romskih asistenata u redovnu nastavu srpskog jezika i matematike
• Izgradnja kapaciteta romskih roditelja za pružanje podrške svojoj deci, planiranje, učešće i odlučivanje u školskim strukturama
• Unapređenje uslova za obrazovanje Roma u lokalnoj zajednici kroz stvaranje i promociju modela inkluzije romske dece u školski sistem.

Aktivnosti projekta:

• Uključivanje 3 asistentkinje za podršku u obrazovanju romske dece u redovnu nastavu srpskog jezika i matematike u I i II razred.
• Organizovanje radionica sa roditeljima romske dece, projektnog tima i nastavnog i upravnog kadra škole
• Obuka dela upravnog i nastavnog kadra škole za rad sa decom i porodicama iz marginalizovanih grupa
• Organizovanje okruglih stolova i prezentacija projekta i projektnih rezultata

© 2016 maliprinc.org.rs | Powered by
Pratite nas: