skoligrica-mali-princ

Projekat realizovan uz podršku Open society Institut (OSI) Budimpešta i Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

Ciljevi projekta:

• Pripremiti romsku decu uzrasta 5,5 – 7 godina, za polazak u školu, kroz radionice (dramska, likovna i muzička)
• Upoznati romsku decu sa pozorištem

Aktivnosti:

• Održavanje radionica (dramska, likovna i muzička) sa 45 romske dece u romskom vrtiću „Šošoj – Zec“
• Priprema i realizacija pozorišne predstave „Riba i prsten“ sa romskom decom

© 2016 maliprinc.org.rs | Powered by
Pratite nas: