prevencijom-do-zdravog-naroda

Ciljevi projekta:

• Povećanje nivoa znanja jednog broja romske dece i mladih o zdravlju kroz obuku za vršnjačke edukatore
• Prevencija i smanjenje rizičnog ponašanja među ciljnom grupom, kroz obuku vršnjačkih edukatora
• Povećanje broja romskih trenera za vršnjačku edukaciju – stvaranje mreže romskih vršnjačkih edukatora
• Smanjenje stereotipa koje romska deca i mladi imaju kada je u pitanju prevencija SPB i zloupotreba droga
• Davanje značaja vršnjačkoj edukaciji, i potrebi za pravovremenim i ispravnim informisanjem dece i mladih o ovim pitanjima

Aktivnosti projekta:

• Obuka za 20 vršnjačkih edukatora romske nacionalnosti uzrasta od 15 – 25 godina
• Održavanje 200 radionica sa 150 učenika srednjih i osnovnih škola

© 2016 maliprinc.org.rs | Powered by
Pratite nas: