prevencijom-do-zdravog-naroda

Ciljevi projekta: • Povećanje nivoa znanja jednog broja romske dece i mladih o zdravlju kroz obuku za vršnjačke edukatore • Prevencija i smanjenje rizičnog ponašanja među ciljnom grupom, kroz obuku vršnjačkih edukatora • Povećanje broja romskih trenera za vršnjačku edukaciju – stvaranje mreže romskih vršnjačkih edukatora • Smanjenje stereotipa koje romska deca i mladi imaju…

korak-po-korak-do-zdravlja

Ciljevi projekta: • Povećanje broja romskih vršnjačkih edukatora – stvaranje mreže romskih vršnjačkih edukatora u Srbiji • Prevencija i smanjenje rizičnog ponašanja kod jednog broja romske dece i mladih u Beogradu, Kragujevcu i Subotici, a kroz obuku romskih vršnjačkih edukatora • Povećanje broja informisanih Roma, posebno roditelja romske dece i mladih o važnosti prevencije i…

prevencijom-do-zdravog-naroda

Ciljevi projekta: • Prevencija i smanjenje rizičnog ponašanja kod jednog broja romske dece i mladih kroz obuku romskih vršnjačkih edukatora • Povećanje broja informisanih Roma, posebno roditeljia romske dece i mladih o važnosti prevencije i lečenja, kroz edukativne radionice i dvojezične letke (na srpskom i romskom) koji će im biti dostupni u školi i Centru…

korak-po-korak-do-zdravlja

Ciljevi projekta: • Povećanje nivoa znanja romske dece i mladih o zdravlju kao jedne od najranjivijih grupa • Detaljno informisanje i širenje vidika o zdravlju i prevenciji kroz radionice i distribuciju priručnika Aktivnosti projekta: • Edukativne radionice za decu polaznike škole ‚‚Braća Stamenković • Štampanje priručnika “ Korak po korak do zdravlja”

© 2016 maliprinc.org.rs | Powered by
Pratite nas: